تعمییر کولر گازی-سرویس کولر گازی-سرویس اسپیلت-نصب کولر گازی-نصب اسپیلت-خرید کولر گازی-خرید اسپیلت-فروش-جابجایی-شارژکولر گازی-شارژ گاز کولر گازی-شارژ گاز اسپیلت-تعمیرات- تعمیرکار کولر گازی-سرویسکار-تعمییرات تخصصی- تعمیر داکت اسپیلت-خدمات کولر گازی-نمایندگی کولر گازی-پکیج-شوفاژ-آب سرد کن-چیلر

تعمییر کولر گازی

تعمییر کولر گازی

سرویس کولر گازی

سرویس کولر گازی

سرویس اسپیلت

سرویس اسپیلت

نصب کولر گازی

نصب کولر گازی

نصب اسپیلت

نصب اسپیلت

خرید کولر گازی

خرید کولر گازی

خرید اسپیلت

خرید اسپیلت

فروش-جابجایی

فروش-جابجایی

شارژکولر گازی

شارژکولر گازی

شارژ گاز اسپیلت

شارژ گاز اسپیلت

تعمیرکار کولر گازی

تعمیرکار کولر گازی

تعمیر داکت اسپیلت

تعمیر داکت اسپیلت

خدمات کولر گازی

خدمات کولر گازی

نمایندگی کولر گازی

نمایندگی کولر گازی

۱-خازن مربوط به سیم پیچ کمکی ضعیف است:

کولر را از برق خارج کنید خازن را از مدار خارج و تست کنید دقت کنید اگر خازن خراب است عوض کنید تا عیب برطرف شود

۲-سیم های رابط خازن معیوب یا اتصال ان ناقص است:

سیم های رابط خازن و اتصالات ان را پس از خارج کردن کولر از برق و شارژ خازن تست کنید. اگر سیم ها معیوبند عوض کنید و چنانچه اتصالات انها ناقص است اتصالات را کامل کنید تا عیب برطرف شود.

۳-موتور خراب است

موتور را جداگانه بهکار اندازید اگر موتور کار نکند احتمالا موتور خراب است.در این صورت برای کسب اطمینان بیشتر لوله های رفت و برگشت را از کمپرسور جدا کنید آن گاه مجددا موتور را به کار اندازید،چنانچه در این حالت اگر موتور کار کند موتور سالم است با امپر متر مقدار شدت جریان موتور را نیز اندازه بگیرید اگر شدت جریان مناسب باشد و در حالی کمپرسور کار می کند انگشتتان را به دهانه لوله رفت قرار دهید چنانچه باد انگشتان را دفع نموده و خللی در وضعیت فشار پیش نیاید عیب از گرفتگی لوله ها به خصوص لوله مویی می باشد ولی اگر پس از آزاد ساختن لوله های رفت و برگشت کمپرسور موتور کار نکند موتور معیوب است و باید تعویض شود.

توجه : اگر در زمینه تعمیر و سرویس کولرگازی تخصصی ندارید در هیچ صورت شخصا اقدام به تعمیر و سرویس نکنید چون ممکن است عدم اشنایی با کار باعث بروز خسارات جبران ناپذیری شود در این صورت با یکتعمیرکار با تجربه کولرگازی تماس بگیرید.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کیید :

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

*

*

*