تعمییر کولر گازی-سرویس کولر گازی-سرویس اسپیلت-نصب کولر گازی-نصب اسپیلت-خرید کولر گازی-خرید اسپیلت-فروش-جابجایی-شارژکولر گازی-شارژ گاز کولر گازی-شارژ گاز اسپیلت-تعمیرات- تعمیرکار کولر گازی-سرویسکار-تعمییرات تخصصی- تعمیر داکت اسپیلت-خدمات کولر گازی-نمایندگی کولر گازی-پکیج-شوفاژ-آب سرد کن-چیلر

تعمییر کولر گازی

تعمییر کولر گازی

سرویس کولر گازی

سرویس کولر گازی

سرویس اسپیلت

سرویس اسپیلت

نصب کولر گازی

نصب کولر گازی

نصب اسپیلت

نصب اسپیلت

خرید کولر گازی

خرید کولر گازی

خرید اسپیلت

خرید اسپیلت

فروش-جابجایی

فروش-جابجایی

شارژکولر گازی

شارژکولر گازی

شارژ گاز اسپیلت

شارژ گاز اسپیلت

تعمیرکار کولر گازی

تعمیرکار کولر گازی

تعمیر داکت اسپیلت

تعمیر داکت اسپیلت

خدمات کولر گازی

خدمات کولر گازی

نمایندگی کولر گازی

نمایندگی کولر گازی

راهنمای خرید مشعل

 

راهنمای خرید مشعل

 

 

به طور معمول مشعل ها همراه و متناسب با دیگ انتخاب می شوند و به میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر در ساعت و كیلو گرم در ساعت یا گالن در ساعت مشخص می شوند. با داشتن قدرت حرارتی دیگ و ارزش حرارتی سوخت مایع , می توان نوع مشعل و میزان مصرف سوخت را انتخاب كرد . ظرفیت ارائه شده در کاتالوگ های سازنده مشعل بر اساس شرایط جوی در سطح دریا میباشد،بنابر این برای شرایط کاری متفاوت اگر محل نصب مشعل گازی بالاتر از سطح دریا باشد، بعلت کاهش چگالی هوا ظرفیت حرارتی مشعل گازی نسبت به ظرفیت اسمی آن به ازای هر سیصد متر ارتفاع بالاتر از سطح دریا ۴% کاهش می یابد که باید در انتخاب مشعل لحاظ گردد. در انتخاب ظرفیت یک مشعل باید دقت شود که حداکثر ظرفیت حرارتی مشعل گازی برابر ظرفیت حرارتی دیگ و یا در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از آن باشد. معمولا به ازای هر متر مربع زیر بنای ساختمان ،مقدار ۱۲۰ تا ۱۸۰ کیلو کالری بر ساعت قدرت حرارتی دیگ در نظر گرفته میشود.

راهنمای خرید مشعل

برای انتخاب مشعل، پس از تعیین نوع سوخت و ظرفیت مناسب به قطر لوله شعله پوش مشعل جهت امکان ورود در دیگ توجه فرمائید.۲-به ازاء هر ۳۰۰ متر افزایش ارتفاع از سطح در یا بدلیل کاهش غلظت هوا ، راندمان احتراق سوخت  انواع مشعل ها حدود ۴% کاهش می یابد.۳-ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبا معادل K.cal  ۹۵۰۰ می باشد.۴-ارزش حرارتی هر لیتر گازوئیل تقریبا معادل  K.cal 8500 می باشد.۵-ارزش حرارتی هر کیلوگرم گازوئیل تقریبا معادل K.cal 10500 می باشد.۱Kw = 860 K.cal                                     K cal .= 4 B.T.UK.Cal./ 1000  X1.163=Kw                      M³ x 35.3= Ft.³۱- برای انتخاب مشعل، پس از تعیین نوع سوخت و ظرفیت مناسب به قطر لوله شعله پوش مشعل جهت امکان ورود در دیگ توجه فرمائید.۲-به ازاء هر ۳۰۰ متر افزایش ارتفاع از سطح در یا بدلیل کاهش غلظت هوا ، راندمان احتراق سوخت  انواع مشعل ها حدود ۴% کاهش می یابد.۳-ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبا معادل K.cal  ۹۵۰۰ می باشد.۴-ارزش حرارتی هر لیتر گازوئیل تقریبا معادل  K.cal 8500 می باشد.۵-ارزش حرارتی هر کیلوگرم گازوئیل تقریبا معادل K.cal 10500 می باشد.۱Kw = 860 K.cal                                     K cal .= 4 B.T.UK.Cal./ 1000  X1.163=Kw                      M³ x 35.3

 

 

 

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کیید :

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

*

*

*