تعمییر کولر گازی-سرویس کولر گازی-سرویس اسپیلت-نصب کولر گازی-نصب اسپیلت-خرید کولر گازی-خرید اسپیلت-فروش-جابجایی-شارژکولر گازی-شارژ گاز کولر گازی-شارژ گاز اسپیلت-تعمیرات- تعمیرکار کولر گازی-سرویسکار-تعمییرات تخصصی- تعمیر داکت اسپیلت-خدمات کولر گازی-نمایندگی کولر گازی-پکیج-شوفاژ-آب سرد کن-چیلر

تعمییر کولر گازی

تعمییر کولر گازی

سرویس کولر گازی

سرویس کولر گازی

سرویس اسپیلت

سرویس اسپیلت

نصب کولر گازی

نصب کولر گازی

نصب اسپیلت

نصب اسپیلت

خرید کولر گازی

خرید کولر گازی

خرید اسپیلت

خرید اسپیلت

فروش-جابجایی

فروش-جابجایی

شارژکولر گازی

شارژکولر گازی

شارژ گاز اسپیلت

شارژ گاز اسپیلت

تعمیرکار کولر گازی

تعمیرکار کولر گازی

تعمیر داکت اسپیلت

تعمیر داکت اسپیلت

خدمات کولر گازی

خدمات کولر گازی

نمایندگی کولر گازی

نمایندگی کولر گازی

ارورهای کولرگازی سامسونگ 

مدل: Multi Panel – classic

 

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Multi Panel – classic

 کدخطا                                     شرح خطا  

Er-t0                         خطای سنسور محیطی کندانسور

Er-tA                        خطای سنسور لوله کندانسور A
Er-tb                         خطای سنسور لوله کندانسورB

Er-tC                        خطای سنسور لوله کندانسور C
Er-A                         خطای کارکرد یونیت A درحالت تست

Er-b                         خطای کارکرد یونیت B درحالت تست
Er-C                         خطای کارکرد یونیت C درحالت تست

Er-CA                       کارکرد یونیت A درحالت تست صحیح میباشد
Er-Cb                       کارکرد یونیت B درحالت تست صحیح میباشد

Er-CC                       کارکرد یونیت C درحالت تست صحیح میباشد

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کیید :

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

*

*

*